Náhuatl
Español
Exhorta Secretaría de Salud a donar sangre y salvar vidas
Kimilhuia Tekitkayotl Salud makitemaktia yestli uan makimakixtika nemilis
14 Junio 2020

Altepetl Kuetlaxkuepa.- Ipampa COVID-19, in tekitkayotl Salud kichikahua kachi tlen moneki mamochihua ika mayeka chipahuak akin kitemaktia imin yestli, okitok Érika Pérez Rojas, tlayekanani Promoción a la Donación del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).

Okinahuati tlen nochin ueueye altepeme kipia kiaxiltiske mil 400 masehualten akin kitemaktiske yestli tlen amo kitetlatlania tomin, tlen kana amo moaxiltis ipampa in kokolistli tlen panotika, ikinon okitlatlauti in sihuame uan tlakame poblanotekatl matepalehuika makimakixtika inemilis oksekinten.

Okitok mach, ipampa inin kokolistli tlen panotika ipan nochin tlaltikpatli, inin xihuitl in Organización Mundial de la Salud (OMS) okichichiuj se campaña ipan nochin tlaltikpatli ipan internet: “in yestli chipahuak kimakixtia nemilisme”, ika intlahtol “xitemaka yestli ika in tlaltikpatli mamochihua se yeyantli kachi kuali”.

Opciones de accesibilidad

Gobierno del Estado de Puebla